Grand MA 2 Light

Dla sprostania przyszłym wymaganiom opracowano nowy hit – system grandMA2. Przynosi on nową jakość, nową architekturę oraz znaczne ulepszenia i nową funkcjonalność wielu wcześniejszym produktom. Dodatkowo konsolety serii grandMA2 mogą działać w trybie 'grandMA1′, dzięki czemu mamy pełny komfort samodzielnego wyboru środowiska pracy. Część nowo opracowanych elementów dla systemu grandMA2 można też użyć z wcześniejszym systemem grandMA1.